• 0 282 651 51 96

Planlama ve Kentsel Tasarım

Planlama ve Kentsel Tasarım
Çalışma kollarının yanında, Kentsel Tasarım ve Planlama ekibimiz, işe başlamadan önce en kaliteli, sosyal, doğal ve ekonomik çevreyi yaratmak zorundadır.

En büyük hevesimiz herşeyden önce altyapı, yol, yaya ve araç ağı, sosyal doku, ticari düşünceler, gelişim alanları ve açık alanları olması gerektiği gibi, geliştirmek veya gelişmesine entegre etmektir.

  • Alan Analizi ve Seçimi
  • Çevre Düzeni Planları
  • Stratejik Planlama m Sektörel Planlama
  • Toplu Konut Planlama
  • Gelişim Planı
  • Uzun Devreli Gelişim Planı
  • Gelişme Senaryosu
  • Konsept Mimarlık
  • Tasarım Anahatları