• 0 282 651 51 96

Kalite Politikamız

Anıl Çevre Düzenleme ve İnşaat Malzemeleri, kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetlerde kamu yararına ve sosyal sorumluluğa özel bir özen göstermektedir. İş ilkeleri arasında çevre bilinci ve iklim değişikliğine karşı duyarlılık en önemli unsur olarak yer almaktadır.

Anıl Çevre Düzenleme ve İnşaat Malzemeleri’nin çevresel duyarlılığı aşağıdaki ilkeler çerçevesinde tarif edilmiştir:

  • Faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin en aza indirgenmesi,
  • Geliştirme faaliyetlerinin Çevre Yönetim Standartları Çevre Programı kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi,
  • Çevresel amaç ve hedeflerin tanımlanması ve sürekli gözetilmesi, değişen dinamiklere göre yeniden düzenlenmesi,
  • Gerek çalışanların gerekse kamuoyunun iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilgilendirilmesi,
  • Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre sunulabilmesi için sağlanacak gelişmelere katkıda bulunulması,

Bu ilkeler, Anıl Çevre Düzenleme ve İnşaat Malzemeleri’nin tüm faaliyetleri ile ilgili karar süreçlerine temel teşkil etmektedir.